ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2558


วันที่ 4-5 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 5-7 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กองทัพอากาศ ณ บริเวณอาคารกีฬาเอนกประสงค์ สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน
วันที่ 7-9 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การค้าแอมพาร์ค ณ บริเวณศูนย์การค้าแอมพาร์ค
วันที่ 11-12 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
วันที่ 12 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานเขตทวีวัฒนา ณ บริเวณสำนักงานเขตทวีวัฒนา
วันที่ 14 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สพฐ. ณ บริเวณลานจอดรถ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 20 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 28 ส.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานเขตดอนเมือง ณ บริเวณสำนักงานเขตดอนเมือง