ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558


วันที่ 1-2 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 3-4 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานำรวจแห่งชาติ ณ บริเวณอาคาร 5 แฟลตตำรวจส่วนกลางทุ่งสองห้อง
วันที่ 10 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สพฐ. ณ บริเวณลานจอดรถ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 17 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย ประปานครหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
วันที่ 17 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย โรงพยาบาลรามา ณ พื้นที่รามาเซ็นเตอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 23 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สำนักโยธาธิการ ณ บริเวณสำนักโยธาธิการ
วันที่ 21 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 23-24 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหาร กสทช.
วันที่ 24 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานเขตดอนเมือง ณ บริเวณสำนักงานเขตดอนเมือง
วันที่ 26 ก.ค. 58 ร่วมกับหน่วย สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ณ บริเวณโรงเรียนวัดดอกไม้ ถนนพระราม3 เขตยานนาวา