ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2558


วันที่ 3-4 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 12 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย สพฐ. ณ บริเวณลานจอดรถ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 18 - 19 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย ประปานครหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
วันที่ 22-23 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ บริเวณสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พุทธมณฑลสาย 4
วันที่ 23 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 25-26 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหาร กสทช.
วันที่ 26 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย บริษัทโตโยต้าทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ณ บริเวณบริษัทโตโยต้าทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 26 มิ.ย.58 ร่วมกับหน่วย มณฑลทหารบกที่ 11 ณ บริเวณมณฑลทหารบกที่ 11
วันที่ 29 มิ.ย. 58 ร่วมกับหน่วย บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ณ บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด เขตลาดกระบัง กทม.
วันที่ 30 มิ.ย. 58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณด้านข้างอาคารหลังใหม่