ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558


วันที่ 6 - 7 พ.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรมการแพทย์ทหารบก ณ กรมการแพทย์ทหารบก(บริเวณตั้งแต่ แฟลต 8-9)
วันที่ 7-8 พ.ค.58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 15 พ.ค.58 ร่วมกับหน่วย โรงพยาบาลรามา ณ พื้นที่รามาเซ็นเตอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 21-22 พ.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรมเสมียนตรา ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม  ถนนหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
วันที่ 29 พ.ค.58 ร่วมกับหน่วย บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ณ บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด เขตลาดกระบัง กทม.