ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2558


วันที่ 2-3 เม.ย.58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7-8 เม.ย.58 ร่วมกับหน่วย กรมการแพทย์ทหารบก ณ กรมการแพทย์ทหารบก(บริเวณตั้งแต่ แฟลต 8-9)
วันที่ 22 เม.ย.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 22-23 เม.ย.58 ร่วมกับหน่วย กรมเสมียนตรา ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม  ถนนหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
วันที่ 29 เม.ย.58 ร่วมกับหน่วย บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ณ บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด เขตลาดกระบัง กทม.