ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2558


วันที่ 2 มี.ค.58 ร่วมกับหน่วย บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ณ บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด เขตลาดกระบัง กทม.
วันที่ 2-3 มี.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรมการแพทย์ทหารบก ณ กรมการแพทย์ทหารบก(บริเวณตั้งแต่ แฟลต 8-9)
วันที่ 5-6 มี.ค.58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 20 มี.ค.58 ร่วมกับหน่วย โรงพยาบาลรามา ณ พื้นที่รามาเซ็นเตอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 23 มี.ค.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 24-25 มี.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรมเสมียนตรา ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม  ถนนหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ