ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ครอบคลุม 25 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงใหม่

มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ครอบคลุม 25 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง กันยายน 2555 พบสินค้าอุปโภค บริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 15-30

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย ในพื้นที่ทุกอำเภอ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้ประชาชนและเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ในส่วนระดับจังหวัดจัดที่อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนอำเภอที่จัดไปแล้ว มี 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง ที่เหลือ ได้แก่ หน้าเทศบาลตำบลไชยปราการ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแหง ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอพร้าว ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2555 ตรงข้ามอำเภอสะเมิง ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอฮอดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภออมก๋อย ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทองระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2555 ลานวัดโขงขาว อำเภอดอยหล่อ ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 หน้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2555 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอหางดง ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2555 โรงเรียนเวฬุวรรณ อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2555 ข่วงสันกำแพง ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ออน ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 ตลาดแม่คือ สนามกีฬาเทศบาล อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2555 ตลาดนัดแม่มาลัย อำเภอแม่แตง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2555 หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2555 และอำเภอเมือง หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555
ภายในงานจะพบกับสินค้าอุปโภค บริโภคราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 15-30 โดยมีผู้ประกอบการออกร้านกว่า 70 ร้านค้า เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือนและในชีวิตประจำวัน พบกับสินค้านาทีทองช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป