ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558


วันที่ 2 - 3 ก.พ. 58 ร่วมกับหน่วย กรมการแพทย์ทหารบก ณ กรมการแพทย์ทหารบก(บริเวณตั้งแต่ แฟลต 8-9)
วันที่ 5-6 ก.พ. 58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7-15 ก.พ. 58 ร่วมกับหน่วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
วันที่ 7-8 ก.พ. 58 ร่วมกับหน่วย วัดกำแพง(ชุมชนวัดกำแพง) ณ ซอยเพชรเกษม20 
วันที่ 10-11 ก.พ. 58 ร่วมกับหน่วย กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 13 ก.พ. 58 ร่วมกับหน่วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 19-20 ก.พ. 58 ร่วมกับหน่วย กรมเสมียนตรา ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม  ถนนหลักเมือง เขตพระนคร
วันที่ 19 ก.พ.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 27 ก.พ.58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณด้านข้างอาคารหลังใหม่