ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2558


วันที่ 6-7 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย งานกรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 8-9 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 10 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กรมธนารักษ์ ณ สำนักกษาปณ์ อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
วันที่ 10 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เขตดุสิต
วันที่ 12 - 13 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กรมการแพทย์ทหารบก ณ บริเวณกรมการแพทย์ทหารบก(บริเวณตั้งแต่ แฟลต 8-9)เขตราชเทวี
วันที่ 16 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย โรงพยาบาลรามา ณ พื้นที่รามาเซ็นเตอร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 16 - 18 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย บริษัท เอ.ซี.มาร์เก็ตเพลส จำกัด ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตลาดเอ.ซี.สายไหม 
วันที่ 22 ม.ค.58 ร่วมกับหน่วย โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ณ บริเวณใต้อาคารโรงเรียนสตรีวรนาถ เขตสายไหม 
วันที่ 22 - 23 ม.ค.58 ร่วมกับหน่วย กรมเสมียนตรา ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม  ถนนหลักเมือง เขตพระนคร 
วันที่ 26 ม.ค.58 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 29 ม.ค.58 ร่วมกับหน่วย บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด ณ บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัดเขตลาดกระบัง 
วันที่ 30 ม.ค. 58 ร่วมกับหน่วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณด้านข้างอาคารหลังใหม่