ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557


วันที่ 4-5 พ.ย.57 ร่วมกับหน่วยงาน กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 4-6 พ.ย. 57 ร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ 5-9 พ.ย.57 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6-7 พ.ย.57 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21พ.ย.57 ร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธิบดี
วันที่ 15-16 พ.ย. 57 ร่วมกับหน่วยงาน โครงการเดอะ คลอฟเวอร์ มาร์เก็ต (ตลาดครบเว่อร์) ณ โครงการตลาดครบเว่อร์ ถนนปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ
วันที่ 20 พ.ย. 57 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(ศรีสมาน) จ.นนทบุรี
วันที่ 28 พ.ย.57 ร่วมกับหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ฝั่งอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา ซ.พระยาสุเรนทร์ 13
วันที่ 28 พ.ย.57 ร่วมกับหน่วยงาน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ณ หน้าเวทีอาคาร 5 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ซ.จรัญฯ 13