ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2557


วันที่ 1-2 ต.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 9-10 ต.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21 ต.ค. 57 ร่วมกับหน่วยงาน มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
วันที่ 26 ต.ค. 57 ร่วมกับหน่วยงาน วัดพระยาสุเรนทร์ ณวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กทม
วันที่ 27-28 ต.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหารของ กสทช
วันที่ 30-31 ต.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ณ บริเวณอาคารสมาคมสโมสรฯ(อาคาร12) และบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร (COVER WAY) สำนักงานใหญ่