ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2557

3-4 ก.ย.57 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4-10 ก.ย.57 กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ณ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี
7 ก.ย.57 ชุมชนบางพรหมร่วมใจ
9-10 ก.ย.57 กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
19 ก.ย.57 โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลธิบดี
22 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณข้างอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ก.ย.57 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณอาคาร 1 ห้องประชุมชั้น 10 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
26 ก.ย.57 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด ณ ชั้น 1 บริเวณโรงอาหาร