ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

วันที่ 16 กันยายน 2557 นางสาวนพพร ลิ้นทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานงาน "มหกรรมธงฟ้าคืนความสุขลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)

วันที่ 16 กันยายน 2557 นางสาวนพพร ลิ้นทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานงาน "มหกรรมธงฟ้าคืนความสุขลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค)