ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

1-2 ก.ค. 57 กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
1-2 ก.ค. 57 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ณ ชั้น G อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
3-4 ก.ค. 57 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 ก.ค. 57    ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต24 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10 ก.ค. 57  ตลาดนัดออมสินสุดา ณ บริเวณตลาดนัดออมสินสุดา สะพานควาย
14-20 ก.ค. 57 จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ณ บริเวณด้านข้างศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ก.ค. 57  โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ บริเวณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธิบดี
18-20 ก.ค. 57 บริษัท มาร์เก็ตทูเดย์ จำกัด(10.00-21.00) ณ บริเวณโครงการ Market Today ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 บางกระปิ กทม.
31 ก.ค.-2 ส.ค. 57 บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด ณ บริเวณศูนย์อาหารของโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ มหานาค ศูนย์อาหารชั้น6 ต้องการไข่ ข้าวสาร พลาสติก อุปโภค ไม่เอาเสื้อผ้า ลงของต้องวันที่ 30 18.00-3.00 ลงเช้า 31 ไม่ได้ รถหลังคาสูงขึ้นตึกไม่ได้ต้องจอดชั้นล่าง แต่มีที่จอดให้แล้วขนขึ้นลิฟ