ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2557

3-4 มิ.ย. 57 กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรฒสรรพากร
3-5 มิ.ย. 57 สำนักงานเขตดอนเมือง ณ บริเวณสนามบินเล็ก ถ.เดชะตุงคะ
5-6 มิ.ย. 57 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6-8 มิ.ย. 57 ตลาดชัยกูล ณ บริเวณตลาดชัยกูล ถนนพระราม 2 ซอย 42
16 มิ.ย. 57 สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ ณ ถ.พุทธมณฑลสาย4 สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์
18 มิ.ย. 57 การประปานครหลวง ณ บริเวณที่ทำการอาคารวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
18-20 มิ.ย. 57 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง