ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2557

3-4 เม.ย. 57 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
9-10 เม.ย. 57 ร่วมกับหน่วงาน กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
21-25 เม.ย. 57 ร่วมกับหน่วยงาน ศาลจังหวัดพระโขนง
25-27 เม.ย. 57 ร่วมกับหน่วยงาน ตลาดส่องแสง
28-30 เม.ย. 57 ร่วมกับหน่วยงาน ตลาดนัด เอสพลานาด เอื้ออาทร และพอเพียง