ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2557


วันที่ 1 มี.ค. 57
 ร่วมกับหน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนาเมืองเอก  ณ หมู่บ้านเมืองเอก
วันที่ 4-5 มี.ค. 57 ร่วมกับหน่วยงาน กรมสรรพากร  ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 6-7 มี.ค. 57 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 21 มี.ค. 57 ร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 28 มี.ค. 57 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2