ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ 4- 16 ก.พ.57 ร่วมกับหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณทหารลาดกระบัง  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณทหารลาดกระบัง
วันที่ 21- 23 ก.พ.57 ร่วมกับหน่วยงาน นวมินทร์  พลาซ่า  บางกะปิ ณ นวมินทร์  พลาซ่า  บางกะปิ
วันที่ 26 ก.พ.- 2 มี.ค. 57 ร่วมกับหน่วยงาน มหกรรมการค้ากับประเทศเพื่อบ้าน  ครั้งที่ 1  ณ สนามหน้าศาลากลางเก่า จังหวัดอุบลราชธานี