ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2557


วันที่ 7-8 ม.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน กรมสรรพากร  ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 9-10 ม.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 ม.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน กรมธนารักษ์  ณ สำนักกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี
วันที่ 14-15 ม.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วันที่ 17 ม.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 30-31 ม.ค.57 ร่วมกับหน่วยงาน สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย  ณ บริเวณอาคารสมาคมสโมสรฯ (อาคาร12) และบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร (COVER WAY) สำนักงานใหญ่
วันที่ 31 ม.ค.57  ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2