ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2556


วันที่ 1 ธ.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระหว่างชุมชนฯ ณ ใต้ทางด่วนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา
วันที่ 2-3 ธ.ค.56 ร่วมกับหน่วยงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ ลานจอดรถอาคารสยามเซ็นเตอร์ชั้น 10B
วันที่ 3 ธ.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2  ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
วันที่ 11-12 ธ.ค.56 ร่วมกับหน่วยงาน สรรพากร  ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 12-13 ธ.ค 56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 ธ.ค.56 ร่วมกับหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน  ณ บริเวณโรงอาหารกรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 27 ธ.ค.56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2