ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556


วันที่ 5 - 6 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กรมสรรพกร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 7 - 8 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 - 10 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การค้าเมก้า พลาซ่า (วังบูรพา) ณ ศูนย์การค้าเมก้า พลาซ่า (วังบูรพา)
วันที่ 9 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สวนอัมพร
วันที่ 15 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 18 - 20 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. VIDA MARKET PLACE
วันที่ 27-28 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน การประปานครหลวง ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กระประปานครหลวง
วันที่ 29 พ.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2
วันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 56 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การค้าดราก้อนมอลล์ ณ บริเวณศูนย์การค้าดราก้อนมอลล์ (เพชรเกษม48)