ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ บริเวณ ศูนย์เรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2556