ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 7 จังหวัดปราจีนบุรี

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 7 จังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม 2 ตลาด304พลาซ่า ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2556