ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2556