ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก

ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2556