ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2556

วันที่ 5 - 6 ก.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 9 - 10 ก.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน กรมสรรพากร  ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 13 - 15 ก.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การค้าเจมาร์เก็ต  ณ ศูนย์การค้าเจมาร์เก็ต (ตงข้าม ม.เกษตรฯ)
วันที่ 20 ก.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่ 25 - 26 ก.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย  ณ นอร์ธพาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต
วันที่ 27 - 30 ก.ย. 56 ร่วมกับหน่วยงาน ศูนย์การค้าเมก้า พลาซ่า (วังบูรพา)  ณ ศูนย์การค้าเมก้า พลาซ่า (วังบูรพา)