ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2556

 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ กรมสรรพากร  ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร (COVER WAY) สำนักงานใหญ่
 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ บริษัท กาญจนาพัฒนา จำกัด ณ บริเวณตลาดราชพฤกษ์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ
 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ การประปานครหลวง ณ บริเวณ การประปานครหลวง
 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ณ นอร์ธพาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต
 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณ ชั้น1 อาคาร2
 วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556 ร่วมกับ ไฮสแควร์ มินิพลาซ่า ณ บริเวณโครงการไฮสแควร์ มินิพลาซ่า ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา