ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

ธงฟ้าราคาประหยัด เดือนพฤษภาคม 2556

 งานธงฟ้าราคาประหยัด เดือนพฤษภาคม 2556  วันสถาปนากรมการค้าภายใน 71 ปี
งานจะจัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ค. 56 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 56   ณ บริเวณ ลานอเนกประสงค์ชั้น3 กระทรวงพาณิชย์
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานได้ตาม วัน และเวลา ที่กำหนดค่ะ