ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2556

วันที่ 5 - 6 มี.ค. 56 กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 7 - 8 มี.ค. 56 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8 - 20 มี.ค.56 ธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ณ บริเวณศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ อาคารB
วันที่ 13 - 15 มี.ค. 56 บริษัท สิทธิราช จำกัด ณ บริเวณโครงการบางกอกสแควร์ ถ.พระราม3
วันที่ 15 มี.ค. 56 โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลธิบดี
วันที่ 16 มี.ค. 56 บจก.ซีเอ็มโอ ณ ลานเดอะ เลคไซด์ เมืองทองธานี
วันที่ 16 - 20 มี.ค. 56 ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค ณ ศูนย์การค้าธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค ชั้น G
วันที่ 21 - 22 มี.ค.56 การประปานครหลวง 
วันที่ 25 มี.ค. 56 กระทรวงยุติธรรม ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
วันที่ 27 - 28 มี.ค. 56 โรงพยาบาลตำรวจ ณ บริเวณสนามด้านข้างสถาบันนิติเวชวิทยา
วันที่ 27 - 31 มี.ค. 56 งานมหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 งานมหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4
วันที่ 28 - 31 มี.ค. 56 ไฮ สแควร์ มินิพลาซ่า ณ ไฮ สแควร์ มินิพลาซ่า (มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ-ธนบุรี)
วันที่ 29 มี.ค. 56 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2