ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2556

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 56 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 7 เม.ย. 56 สภาวัฒนธรรมเขตคันนายาว ณ บริเวณด้านหน้าสวนสยาม เขตคันนายาว
วันที่ 6 - 8 เม.ย. 56 สำนักงานสภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา ณ วัดธาตุทอง
วันที่ 9 - 10 เม.ย.56 กรมสรรพากร ณ บริเวณใต้อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรมสรรพากร
วันที่ 10 - 11 เม.ย.56 บจก.เจเอเอส แอสเซ็ท ณ บริเวณโครงการเจมาร์เก็ต แอท อมรพันธ์ เกษตร
วันที่ 10-11 เม.ย.56 กระทรวงการคลัง ณ บริเวณกระทรวงการคลัง
วันที่ 30 เม.ย. 56 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2
วันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 56 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)