ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งานธงฟ้าตามหน่วยงานราชการของเดือน มกราคม 2556

- วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมพาพันธ์ 2556 บริษัท นาป้า จำกัด  ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ หน้าบริษัท นาป้า จำกัด
- วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมพาพันธ์ 2556 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ณ บริเวณ ชั้น 3 พาราไดซ์พาร์ค