ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

ธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน

วันที่ 11 มกราคม 2556 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถ "ธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน"
ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ณ บริเวณหน้ากระทรวงพาณิชย์
จังหวัดนนทบุรี