ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

โครงการธงฟ้าป้องกัน COVID-19

โครงการธงฟ้าป้องกัน COVID-19 เป็นการจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในรูปแบบเจล เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กระจายไปทั่วโลก และยังคงทวีความรุนแรงในการระบาดมากขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนต้องการหาสินค้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรค เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการปรับราคาของสินค้าดังกล่าวที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าแอลกอฮอล์ล้างมือในรูปแบบเจลราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และเป็นการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้จัดหาและจำหน่ายแอลกอฮอลล์ล้างมือแบบถุงบรรจุติดฝาเกลียว ขนาด 100 ml. จำหน่ายให้ประชาชนในราคา 29 บาท โดยจำหน่ายผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ รถเร่ธงฟ้าฝ่าภัยโควิด หรือผ่านช่องทางอื่นที่กรมการค้าภายในกำหนดต่อไป เพื่อให้ทั่วถึงประชาชนผู้บริโภคมากที่สุด