ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดระยอง

 งานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงตามนโยบายรัฐบาล โดยจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด จำนวน 50 บูธ รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าโอท็อป อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดอีกทั้งยังมีสินค้าไฮไลต์ลดราคาถูกเป็นพิเศษ เช่่น น้ำตาลทราย , น้ำมันไข่ไก่ ฯลฯ