ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

โครงการไข่ธงฟ้า...ลดค่าครองชีพเพื่อประชาชน !

ดำเนินการจำหน่ายไข่ไก่ขนาดเบอร์ M (น้ำหนัก 55-65 กรัม/ฟอง) ในรูปแบบแพ็คๆ ละ 10 ฟอง โดยผ่านร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือช่องทางอื่นๆ ที่กรมฯ กำหนด ในราคาส่ง 19 บาท/แพ็ค เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในราคา 20 บาท/แพ็ค ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ