ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าภายใต้โครงการ “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19”

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าภายใต้โครงการ “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19” ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์งานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าภายใต้โครงการ “มหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19” โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่ร่วมงานมหกรรม 100 ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19 และเป็นการเพิ่มการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นให้มีการหมุนเวียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด จำนวน 50 คูหา รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม และยังมีสินค้าไฮไลต์ลดราคาถูกเป็นพิเศษ เช่่น น้ำตาลทราย น้ำมัน, ไข่ไก่, ข้าวสาร เป็นต้น