ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

Kick Off “ พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี 2020 " ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Kick Off ลดราคาจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี ทั่วภาคเหนือ จังหวัดตาก ที่บริเวณลานข้างห้างแม็คโคร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน Kick Off ลดราคาจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ พาณิชย์ ลดปัง ข้ามปี ทั่วภาคเหนือ New Year Grand Sale 2020และ งานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัดตากโดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ผู้บริหารภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิด