ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

“มหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพผู้ประสบภัย" ครั้งที่ 4

 งานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 2124 ธ.ค.2562 ณ ตลาดนัดหนองแปบ อำเภอเมือง  จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด จำนวนไม่นอนกว่า 250 คูหา รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เครื่องนุ่งห่ม และยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าโอท็อป อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดอีกทั้งยังมีสินค้าไฮไลต์ลดราคาถูกเป็นพิเศษ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ น้ำตาลทราย , น้ำมันพืชปาล์ม ไข่ไก่เบอร์ 2 กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลากะพง เนื้อหมู และเนื้อไก่