ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

“มหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพผู้ประสบภัย" ครั้งที่ 3

พบกับงาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณ ลานจอดรถฝั่งโรบินสัน ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่าอุบลราชธานี ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ สินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร สินค้าแปรรูป ช้อปของดีผลิตภัณฑ์เด่น และคอนเสริตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เต๋า ภูศิลป์ บิว พงศ์พิพัฒน์ เบล เลลาณี และอาเมน The Star  และสินค้าจำหน่ายลดราคาร้อยละ 20-40 ทำให้ประชาชนสามารถลดภาระค่าครองชีพ จับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ