ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

"มหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพผู้ประสบภัย" ครั้งที่ 2

งาน มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยครั้งที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ลานจอดรถห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ดำเนินการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงที่ประสบอุทกภัยมา กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11-14 ธ.ค.2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. ของทุกวัน