ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

“มหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพผู้ประสบภัย" ครั้งที่ 1

มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพประชาชน สินค้าหั่นราคา 20-40% จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 1

     “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัย” ครั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ชนิด และมีสินค้าจากเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกว่าท้องตลาดทั่วไป เช่น สบู่ ยาสีฟัน แผ้ง ผงซักฟอก เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ ที่นำมาลดราคาเป็นพิเศษ 20-40% ตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของประชาชน ประจำปี2563  “มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพผู้ประสบภัยจังหวัดมหาสารคาม”   ดำเนินการจัดเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายจังหวัด เกษตรกรได้รับความเสียหาย ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน พืช สวน ไร่ นาและกิจการได้รับความเสียหาอย่างมาก รวมทั้งผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชี จึงได้มีมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบภัยและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในช่วง 1-2 เดือนแรก เป็นการเยียวยา