ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

งานร่วมใจถวายอาลัย ขายเสื้อดำราคาถูก

กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้ผลิตจำหน่ายสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูปพร้อมทั้งสมาชิกเครื่องนุ่งห่มและสมาชิกธงฟ้า จัดกิจกรรมเครื่องแต่กายสีดำ "ร่วมใจถวยอาลัย" ในการลดราคาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ   โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่   21-24 ตุลาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดา  กรุงเทพ