ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

มหกรรมธงฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี

งานมหกรรมธงฟ้าเฉ,ิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี จัดขึ้น วันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร challenger 2