ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2559


วันที่ 1-3 เม.ย.59 ร่วมกับหน่วย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ณ บริเวณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
วันที่ 5 เม.ย.59 ร่วมกับหน่วย สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ณ บริเวณสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน
วันที่ 5 เม.ย.59 ร่วมกับหน่วย กรมการทหารสื่อสาร ณ บริเวณกรมการทหารสื่อสาร
วันที่ 8 เม.ย.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 (สพฐ.)
วันที่ 20-24 เม.ย.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงวัฒนธรรม ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 เม.ย.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณชั้น 1 ด้านข้างอาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
วันที่ 29 เม.ย.59 ร่วมกับหน่วย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ พื้นที่ภายในกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ