ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2559


วันที่ 1 มี.ค.59 ร่วมกับหน่วย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ พื้นที่ภายในกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 7-8 มี.ค.59 ร่วมกับหน่วย สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 14-15 มี.ค.59 ร่วมกับหน่วย สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 9 มี.ค.59 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 11 มี.ค.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 (สพฐ.)
วันที่ 31 มี.ค.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณชั้น 1 ด้านข้างอาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิกา