ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559


วันที่ 3-5 ก.พ.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงพาณิชย์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 7-14 ก.พ.59 ร่วมกับหน่วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 10 ก.พ.59 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 12 ก.พ.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณลานจอดรถอาคารสามัญ 99 (สพฐ.)
วันที่ 14 ก.พ.59 ร่วมกับหน่วย โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ ณ บริเวณโรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ
วันที่ 25-26 ก.พ.59 ร่วมกับหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหาร กสทช.
วันที่ 26 ก.พ.59 ร่วมกับหน่วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณชั้น 1 ด้านข้างอาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ