ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 1   พบกับสินค้าราคาถูกหลากหลายอาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์โอทอป เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องมือช่าง คอนเสิร์ตจากศิลปินดัง สินค้าธงฟ้านาทีทอง ไข่ น้ำตาล น้ำมันพืช โซนอาหารจากทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้พบได้ในงานนี้
งานนี้จัดระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ Hall 5-6 Impact