ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2559


วันที่ 9 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย กรมธนารักษ์ ณ สำนักกษาปณ์ อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
วันที่ 17 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ณ สนามโดมกีฬา โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
วันที่ 18-20 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 19-20 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วันที่ 25-26 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ บริเวณโรงอาหาร กสทช.
วันที่ 28-29 ม.ค.59 ร่วมกับหน่วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ บริเวณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน