ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

"มหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพประชาชน" ครั้งที่ 4

วันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน
"มหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพประชาชน" 
ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพ
โดยมี นายสุชาติ สินรัตน์ รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธี