ปฏิทินการจัดงานธงฟ้า

"มหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพประชาชน ครั้งที่ 2

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน
"มหกรรมของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพประชาชน" 
ณ บริเวณกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน
โดยมี นางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธี